Vilkår og regler

Konkurrence- og spillevilkår for Børsens aktiespil i samarbejde med Alm. Brand

 1. Om Børsens aktiespil i samarbejde med Alm. Brand
 2. Forudsætninger for deltagelse
  1. Samtykke til markedsføring
  2. Minimum antal handler
 3. Aldersgrænse og bopæl
 4. Konto og depoter
 5. Grupper og hold
 6. Spillets åbningstid
 7. Handler og opdatering af kurser
 8. Valuta
 9. Suspension
 10. Kurtage
 11. Rentetilskrivning
 12. Valør
 13. Udbytte
 14. Tegningsretter og aktieudvidelse
 15. Håndtering af corporate actions
  1. Aktiesplit og reverse split
  2. Konvertering og navneskift
  3. Tvangsindløsning
  4. Afnotering
  5. Fusioner og sammenlægninger
  6. Øvrigt
 16. Placering
 17. Præmier og vindere
 18. Betaling af skat og afgift
 19. Diskvalificering
 20. Afmelding
 21. Rettigheder og ansvar
1. Om Børsens aktiespil i samarbejde med Alm. Brand

Aktiespillet er arrangeret i samarbejde mellem Dagbladet Børsen A/S, CVR 76156328, Mønstergade 19, 1116 København K og Alm. Brand A/S med tilhørende datterselskaber (se en oversigt over alle selskaber her), CVR 77333517, Midtermolen 7, 2100 København Ø og løber af stablen fra den 17. september 2019 til den 20. november 2019.

Som deltager får du tildelt 500.000 fiktive kroner, som du skal få til at vokse mest muligt inden for spilleperioden. De aktier og værdipapirer, du ønsker at købe, følger kurserne på det rigtige marked, men din privatøkonomi vil ikke blive påvirket, da du handler med fiktive penge.

Som deltager får du mulighed for at vinde en række flotte ugepræmier (se under punkt 17) og en hovedpræmie på 250.000 kr.

Ansatte hos Dagbladet Børsen A/S, Alm. Brand-koncernen, MarketSquare A/S, Saxo Bank A/S og OMD Danmark A/S må gerne deltage i aktiespillet, men er dog afskåret fra at vinde ugepræmier og hovedpræmien. Dette gælder også medlemmer af disse ansattes husstande.

Accept af vilkårene, som fremgår nedenfor, er en forudsætning for at kunne deltage i aktiespillet.

2. Forudsætninger for deltagelse

a. Samtykke til markedsføring

For at deltage i spillet, skal du give dit samtykke til, at Dagbladet Børsen A/S og selskaberne i Alm. Brand-koncernen (se alle selskaber her) må kontakte dig på e-mail og telefon og give dig tilbud på forskellige bankprodukter, skadeforsikringsprodukter, pensionsprodukter, avisabonnementer, konferencer og uddannelse. Du bliver også kontaktet, hvis du vinder en præmie i spillet.

Når du melder dig til aktiespillet, skal du udfylde tilmeldingsblanketten med dit navn, telefonnummer, adresse og e-mailadresse og acceptere, at du er indforstået med vilkårene for aktiespillet, herunder at Dagbladet Børsen A/S og selskaberne i Alm. Brand-koncernen (se alle selskaber her) må behandle dine oplysninger i overensstemmelse med reglerne i Persondataforordningen og Dagbladet Børsen A/S’ og i Alm. Brand-koncernens persondatapolitikker, og at Dagbladet Børsen A/S og selskaberne i Alm. Brand-koncernen må kontakte dig på telefon og mail med markedsføring.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, mister du ikke din mulighed for at vinde gevinster i aktiespillet. Dog skal du være opmærksom på, at du fortsat vil kunne modtage mails fra Dagbladet Børsen A/S eller fra Alm. Brand Bank A/S, som relaterer sig til selve aktiespillet, herunder aktiespillets gevinster. Du vil da kun blive kontaktet, hvis der er forhold omkring aktiespillet, som det vil være nødvendigt at orientere dig om, eller hvis du har vundet en præmie. Ligeså, hvis du er en del af et hold i aktiespillet, hvor du som holddeltager vil skulle orienteres om relevante forhold for holdet.

b. Minimum antal handler

For at deltage i konkurrencen om gevinsterne i aktiespillet skal du som spiller deltage aktivt i spillet – dvs. at du skal gennemføre mindst fem aktiehandler i spillets periode. En spiller, der ikke har gennemført mindst fem handler, kan ikke vinde præmier.

3. Aldersgrænse og bopæl

Du skal være 18 år, når du tilmelder dig. Du skal bo i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne).

4. Konto og depot

Du får som deltager i aktiespillet ét depot på spillets første dag. Du kan se dit depot, når du logger ind med de oplysninger, du har fået tilsendt på e-mail. Det er kun tilladt at tilmelde sig en gang.

5. Grupper og hold

I spillet er det muligt at oprette en eller flere grupper/hold, hvor du som deltager kan invitere venner, bekendte og kollegaer til at deltage. På den måde kan du dyste med din omgangskreds om, hvem der er bedst til at investere. Gruppen, som har klaret sig bedst i aktiespillet, offentliggøres samtidig med den individuelle vinder af aktiespillet. Se mere under afsnit 17.

Platformen, hvor grupperne bliver oprettet, leveres af Marketsquare A/S, Gammel Mønt 1, DK-1117 København K, CVR: 86502410 (herefter ”Marketsquare”). Dette betyder, at Marketsquare vil modtage dit alias-navn og det id-nummer, som du bliver tildelt, når du tilmelder dig aktiespillet. Dette accepterer du, hvis du opretter en gruppe i spillet.

Eftersom Marketsquare er databehandler for Alm. Brand Bank A/S, skal Marketsquare leve op til Alm. Brand-koncernens persondatapolitik.  

6. Spillets åbningstid

Alle deltagere kan tilgå spillet døgnet rundt. Dog kan du kun foretage handler i den enkelte børs’ almindelige åbningstid.  

7. Handler og opdatering af kurser

I aktiespillet får du 500.000 fiktive kroner, som du kan investere. Du kan se en oversigt over de børser, der indgår i spillet her.

I aktiespillet handler du en ordre som en markedsordre eller en limitordre. En ordre kan annulleres frem til det tidspunkt, hvor ordren er effektueret.

Der vil være ca. 15 min. forsinkelse på de kurser, som du kan se i aktiespillet, og den kurs, som det enkelte værdipapir faktisk har på den enkelte børs. Værdien af dit aktiedepot vil derfor svinge henover døgnet alt efter, hvornår de forskellige børser i spillet er åbne.  

8. Valuta

Omregning til og fra danske kroner sker til valutakurser, der stilles til rådighed af Alm. Brand Bank A/S. Køb og salg omregnes til den samme valutakurs på danske kroner mod den udenlandske valuta.

9. Suspension

Aktier, som bliver lukket for handel i løbet af aktiespillet – f.eks. pga. suspendering – kan du ikke handle, før handlen med den pågældende aktie genoptages. Du kan da handle aktien til den pris, som aktien har ved genoptagelsen af handlen. Hvis aktien ikke genoptages inden afslutning af aktiespillet, opgøres værdien af disse suspenderede aktier til den suspenderede kurs og vil tilgå depotet til denne kurs.

10. Kurtage

Du betaler kurtage i forbindelse med alle handler i aktiespillet, dvs. både ved køb og salg af en position. En oversigt over kurtagen forbundet med handel på de børser, der indgår i aktiespillet, kan ses her.

11. Rentetilskrivning

Du modtager ikke renter af dine fiktive penge i aktiespillet.

12. Valør

Alle handler har umiddelbar valør – dvs. at handelsbeløbet straks bliver hævet fra og indsat på din kontantbeholdning.

13. Udbytte

Du får ikke udbetalt udbytte, når du deltager i aktiespillet. Derfor skal du være meget opmærksom på, om du investerer i aktier, som giver udbytte, idet en aktie forventeligt vil falde i værdi svarende til det udbytte, der går fra, hvilket – alt andet lige – vil påvirke værdien af din konto negativt.

14. Tegningsretter og aktieudvidelse

Det vil i aktiespillet ikke være muligt at blive tildelt tegningsretter. Derfor skal du være meget opmærksom på, om du investerer i aktier i spillet, som tildeles tegningsretter. Det skyldes, at en aktie – alt andet lige – forventes at falde i værdi i forbindelse med tildeling af en tegningsret. En deltager bør altså sælge de aktier, som står over for at blive tildelt en tegningsret. Salget kan f.eks. ske dagen før tildelingen af tegningsretten. 

15. Håndtering af corporate actions

a. Aktiesplit og Reverse Split

I tilfælde af aktiesplit eller reversesplit vil dine aktier blive tvangssolgt to dage før splittet. Hvis du igen køber aktier, som står over for et split, vil de også blive tvangssolgt hurtigst muligt efter det nye køb. Du får en mail om, at aktierne er tvangssolgt. Dermed vil det ikke være muligt at være i besiddelse af aktier i sit depot, som står over for et split. Hvis det mod forventning alligevel skulle ske, at en deltager er i besiddelse af aktier henover et split, vil der efterfølgende blive foretaget korrektioner i deltagerens depot svarende til, at deltageren ikke havde været i besiddelse af de pågældende aktier på tidspunktet for aktie- eller reversesplittet. Deltageren stilles altså som om, at aktierne var solgt på dagen, hvor splittet gennemføres.

b. Konvertering og navneskift

Alm. Brand Bank A/S vil i forbindelse med en eventuel konvertering lave korrektioner i dit aktiedepot, hvis du er i besiddelse af en aktie, som konverteres. Alm. Brand Bank A/S vil udtage aktien fra depotet og indenfor tre dage erstatte aktien med den nye, konverterede aktie. I forbindelse med korrektionen vil det ikke være muligt for dig at købe eller sælge den pågældende aktie. Den enkelte deltager skal være opmærksom på, at det indenfor korrektionsperioden på tre dage vil kunne se ud som om, at aktien er faldet i værdi, selvom det muligvis ikke er tilfældet. Det skyldes det tekniske set-up i spillet. Efter tre dage vil du kunne opnå et retvisende billede af depotets værdi.  

c. Tvangsindløsning

I forbindelse med en tvangsindløsning vil du få besked om, at en aktie står over for tvangsindløsning, og at du bør sælge din aktie. I det tilfælde, at du på tvangsindløsningsdagen endnu ikke har solgt aktien, vil Alm. Brand Bank A/S tvangssælge aktien og indsætte beløbet på dit depot. Værdien af den tvangssolgte aktie vil fremgå af dit depot inden for tre dage.   

d. Afnotering

I tilfælde af afnotering vil værdipapiret blive tvangssolgt på dagen for afnoteringen. Efter afnoteringen kan den pågældende aktie ikke længere handles. Værdien af den tvangssolgte aktie vil fremgå i dit depot inden for tre dage.

e. Fusioner og sammenlægninger

I forbindelse med en fusion eller sammenlægning vil aktien blive udtaget fra deltagerens depot, hvorefter deltagerens kontantbalance justeres. Deltageren stilles altså som om, at aktierne var solgt på dagen, hvor fusionen eller sammenlægningen gennemføres.

f. Øvrigt

Ovenstående beskrivelse af, hvordan forskellige corporate actions vil blive håndteret er ikke udtømmende, og i alle tilfælde, hvor forskellige corporate actions vil føre til, at en deltager opnår en fordel, som ikke ville være opnået på det rigtige marked, vil deltageren i spillet blive reguleret tilbage og blive stillet på samme måde, som hvis deltageren havde foretaget investeringen på det rigtige marked. Der vil dermed ikke i aktiespillet kunne opnås specielle fordele i forbindelse med forskellige corporate actions. Der henvises desuden til afsnit 21 nedenfor.

16. Placering

Når du er tilmeldt spillet, vil oplysninger om din placering være tilgængelig. Det gælder både placeringen i det samlede spil og i de gruppespil, som du deltager i.

Din eller din gruppes placering i spillet bliver udregnet på grundlag af din eller gruppens formue og opgøres en gang i døgnet.  

17. Præmier og vindere

Onsdag den 20. november 2019 er sidste handelsdag i aktiespillet. Du kan spille frem til kl. 22 på dagen. Vinderen af aktiespillet findes ved afslutningen af den sidste handelsdag og offentliggøres senest mandag d. 25. november.

Vinderen af aktiespillet er den spiller, der har den største formue på sin konto ved afslutningen af den sidste handelsdag i spillet. Formuen opgøres som værdien af den enkelte deltagers aktiedepot samt en eventuel kontantbeholdning.

Hovedpræmien på 250.000 kr. går til den samlede vinder af aktiespillet. Derudover udloddes en række ugepræmier, der offentliggøres løbende igennem spillet. Ugepræmien uddeles til den spiller, der i en given uge har skabt det højeste afkast i løbet af ugen – fra mandag kl. 9 til fredag kl. 22.

Hvis flere deltagere har opnået det højeste afkast ved en given uges afslutning, vil der blive trukket lod om vinderen blandt de spillere, der har den samme placering.

Hvis to deltagere har opnået det højeste afkast ved spillets afslutning, deles hovedpræmien blandt disse to deltagere. Hvis flere end to deltagere har opnået det højeste afkast ved spillets afslutning, vil der ved lodtrækning blive trukket to vindere blandt disse spillere.

Hovedpræmien kan kun vindes af deltagere, der har tilmeldt sig spillet og foretaget minimum én handel før d. 31. oktober kl.22.00, og minimum fem handler i hele spillet.

Præmier, der ikke er kontante pengebeløb, kan ikke ombyttes til kontanter.

18. Betaling af skat og afgift

Alm. Brand afholder præmieafgiften til de danske skattemyndigheder for de præmier, der udloddes. Der skal således ikke betales skat eller øvrige afgifter af præmierne.

19. Diskvalificering

Ved deltagelse i aktiespillet er deltagerne forpligtet til at overholde gældende dansk lovgivning for værdipapirhandel. Dette indebærer bl.a., at det ikke er tilladt at foretage kurspåvirkende transaktioner på aktiemarkedet med henblik på at påvirke kurserne i spillet.

Dagbladet Børsen A/S og Alm. Brand Bank A/S kan ekskludere en deltager i aktiespillet, hvis der er begrundet mistanke om sådanne kurspåvirkende transaktioner. Ligeledes er insiderhandel ikke tilladt. En deltager vil også i andre tilfælde, hvor der er begrundet mistanke om snyd, eller i tilfælde, hvor Alm. Brand Bank A/S vurderer, at en spiller ikke følger spillets regler eller på anden måde modarbejder spillets formål og idé, kunne ekskluderes af Alm. Brand Bank A/S.

Alm. Brand Bank A/S’ ret til at ekskludere en deltager er eksklusiv, og Alm. Brand Bank A/S kan ikke drages til ansvar for en beslutning om at ekskludere en deltager.

Profil- og gruppenavne med racistisk, stødende eller andet upassende indhold vil blive fjernet. Alm. Brand Bank A/S forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere og grupper med upassende, racistiske og/eller upassende navne.

20. Afmelding

De brugerprofiler, som oprettes i forbindelse med tilmeldingen til aktiespillet, vil fremgå af spillets resultatlister igennem hele spilleperioden – også selvom profilen ikke har været benyttet i en periode. Det er ikke muligt at slette allerede oprettede profiler. Når deltageren har tilmeldt sig spillet og oprettet en profil, vil tilmeldingen derfor gælde indtil spillet slutter.  

21. Rettigheder og ansvar

Alm. Brand Bank A/S er ansvarlig for den praktiske gennemførelse af aktiespillet. Alm. Brand Bank A/S forbeholder sig retten til at træffe beslutninger, hvis der skulle opstå spørgsmål eller problemer i forbindelse med spillet, som reglerne ikke tager stilling til. Ligeledes forbeholder Alm. Brand Bank A/S sig retten til at ændre i vilkårene for aktiespillet eller at stoppe konkurrencen uden varsel, hvis det bliver nødvendigt af konkrete eller juridiske grunde. I dette tilfælde vil der ikke blive uddelt gevinster efter, at konkurrencen er lukket. Alm. Brand Bank A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig i sådan en situation.

Alm. Brand Bank A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tekniske problemer, som måtte opstå under spillet, f.eks. hvis en deltager af ukendte årsager ikke kan gennemføre en eller flere ønskede handler. Alm. Brand Bank A/S er heller ikke erstatningsansvarlig for urigtige kursoplysninger, herunder valutakursoplysninger eller andre urigtige eller mangelfulde informationer.

Alm. Brand Bank A/S udpeger den endelige vinder af aktiespillet og ugentlige vindere undervejs i spillet. Udpegningen af vindere sker i overensstemmelse med det under afsnit 17 anførte og er endelig fra Alm. Brand Bank A/S’ side. Alm. Brand Bank A/S kan derfor ikke gøres ansvarlig for de opgørelser, der foretages undervejs i spillet med henblik på at kunne udpege vindere. 

Alm. Brand Bank A/S yder ikke rådgivning i forbindelse med spillet. Skulle en deltager vælge at foretage rigtige investeringer på baggrund af informationer fra spillet til investering, sker dette alene for deltagerens egen regning og risiko.

Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at Alm. Brand A/S og Dagbladet Børsen A/S overholder den gældende lovgivning om afholdelse af konkurrencer.

Nyheder

Newsfeed Børsen

penge.borsen.dk
Newsfeed Børsen

penge.borsen.dk